เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
insert_drive_file การนำผลการประเมินพฤติกรรมฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file 6.โครงการเชิดชูเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file 5.แบบวัดและประเมินผลการเวียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file 4.การดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file 2.แบบประเมินผลด้านคุณธรรมและจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1