เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
find_in_page รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file รายงาน รายรับ - รายจ่าย และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ งบปสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1