เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว ที่อยู่ 299 หมู่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5428-9077/ โทรสาร:0-5428-9017 สายตรงนายกฯ: 086-1167276

folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรายงานการประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัธ สมัยที่4 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัธ สมัยที่ 2 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัธ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัธ สมัยที่1 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัธ สมัยที่2 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัธ สมัยแรก ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107