เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder รายงานทางการเงิน
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file รายงาน งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงิน (ปีงบประมาณ2564) ประจำเดือนพฤษภาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4