เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


โครงสร้างองค์กร > โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ


นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
  
  

นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
  
  

นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
  
นายนิวัต สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
  
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
  
  

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com