เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


โครงสร้างองค์กร > คณะผู้บริหาร


นายธวัช แก้วเกิด
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
  
  

นายจำลอง สายอุปราช
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
  
นายสมพร สายปัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
  
  

นางสาววรางคณา เทพจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
  
นายทัศนัย กาญจนขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
  
  

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com