เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


ข่าวประชาสัมพันธ์ > พ่นสารเคมีกำจัดยุง บริเวณบ้านฮ่อม ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

  เทศบาลตำบลนาครัวได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกิดไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านฮ่อม หมู่ 9 ต.นาครัว ทางเทศบาลตำบลนาครัว ได้ดำเนินการควบคุมโรคโดยการพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุง เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกระบาด บริเวณบ้านฮ่อม หมู่ 9 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  แกลลอรี่

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg

  วันที่ประกาศ :  19 สิงหาคม 2563    โดย : ทต.นาครัว


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com