เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ และบทเพลง ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal

  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ และบทเพลง ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สามารถดาวน์โหลด เพลงชีวิตวิถีใหม่ ได้ที่ OR Code ตามแผ่นพับข้างล่างนี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  แกลลอรี่

Fixed Dimensions

Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg

  วันที่ประกาศ :  13 สิงหาคม 2563    โดย : ทต.นาครัว


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com