เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบารท้องถ้องถิ่น ผู้สนใจ สมารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาครัว (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่าง วันที่ 10 -11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  วันที่ประกาศ :  7 สิงหาคม 2563    โดย : ทต.นาครัว


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com