เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


กิจกรรม/โครงการ/ประกาศ

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 31 มีนาคม 2563
2    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 31 มีนาคม 2563
3    ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 27 กันยายน 2562
4    กิจกรรมการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว ครั้งที่ 6/2562 11 มกราคม 2562
5    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว 12 ธันวาคม 2561
6    โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 19 พฤศจิกายน 2561
7    ประกาศใช้คำสั่งมอบหมายให้พนักงานเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 17 ตุลาคม 2561
8    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ศึกษาดูงานเทศบาล ตำบลนาครัว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561
9    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 30 เมษายน 2561
10    กิจกรรม วันที่28 กันยายน 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติของประเทศไทย 28 กันยายน 2560
11    นายสมพร สายปัน รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล มอบนโยบาย 3 กรกฏาคม 2560
12    นายสมพร สายปัน รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล มอบนโยบาย 3 กรกฏาคม 2560
13    การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน(ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 13 ตุลาคม 2559
14    ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 1 เมษายน 2559
15    เทศบาลตำบลนาครัวประชุมเชิงปฏิบัติการ 10 เมษายน 2558
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 15 ราย แบ่งเป็น 1 หน้าหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com