เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 10 สิงหาคม 3104
2    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 27 เมษายน 2561
3    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 3 ราย แบ่งเป็น 1 หน้าหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com