เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


ประกาศงานการเงินและบัญชี

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    รายงานงบการเงินประจำปี 2563 29 ตุลาคม 2563
2    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563
3    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 11 กันยายน 2563
4    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 5 สิงหาคม 2563
5    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 9 กรกฏาคม 2563
6    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 3) 9 กรกฏาคม 2563
7    แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มิถุนายน 2563
8    รายงานผลการกำกับติดตามการใช้าจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 8 เมษายน 2563
9    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3 เมษายน 2563
10    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3 เมษายน 2563
11    แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 มีนาคม 2563
12    รายงานการตรวจสอบเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 6 มีนาคม 2563
13    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3 มีนาคม 2563
14    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3 กุมภาพันธ์ 2563
15    รายงานการรับ การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 7 มกราคม 2563
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 40 ราย แบ่งเป็น 3 หน้า
1 2 3 Next
1 2 3 Nextหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com