เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


ปฏิทินกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง ศึกษาดูงาน 24 พฤษภาคม 2561
2    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทำข้อเสนอขอรับงบประมาณแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบ 15 มิถุนายน 2560
3    โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 12 พฤษภาคม 2558
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 3 ราย แบ่งเป็น 1 หน้าหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com