เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


แผนดำเนินงานประจำปี

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 3 กรกฏาคม 2563
2    แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2563 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 25 กุมภาพันธ์ 2563
3    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 ธันวาคม 2562
4    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 7 ตุลาคม 2562
5    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 9 เมษายน 2562
6    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2562 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 22 มีนาคม 2562
7    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2562 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 15 มีนาคม 2562
8    ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 26 ตุลาคม 2561
9    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ 2561 (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) 30 พฤศจิกายน 2560
10    ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 24 ตุลาคม 2560
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 10 ราย แบ่งเป็น 1 หน้าหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com