เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


งานบริการประชาชน

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเบียยังชีพผู้สูงอายุ(แบบใหม่) 22 กันยายน 2563
2    แบบคำร้องขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 16 มิถุนายน 2563
3    แบบคำร้องขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( ดร 02 ) 16 มิถุนายน 2563
4    แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16 มิถุนายน 2563
5    หนังสือมอบอำนาจเบี้ยยังชีพ 16 มิถุนายน 2563
6    แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 16 มิถุนายน 2563
7    การให้บริการออนไลน์ของเทศบาลตำบลนาครัว 30 ตุลาคม 2561
8    แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม เทศบาลตำบลนาครัว 23 พฤษภาคม 2561
9    แบบคำร้องทั่วไป 19 มิถุนายน 2560
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 9 ราย แบ่งเป็น 1 หน้าหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com