เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

นาครัวน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม หัตถกรรมล้ำค่า ประชาสามัคคี ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงชีวิต บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีแบบพอเพียง


สำหรับผู้ดูแลระบบ
Username :
Password :


 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 :: 15 ธันวาคม 2563
ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ :: 2 ธันวาคม 2563
รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ :: 12 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ค :: 22 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคั :: 11 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องการขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ :: 1 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ :: 1 กันยายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องการขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ :: 26 สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องการขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ :: 21 สิงหาคม 2563
พ่นสารเคมีกำจัดยุง บริเวณบ้านฮ่อม ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง :: 19 สิงหาคม 2563


 ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ประกาศเทศบาล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ

รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลนาครัว

ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตา

ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องการขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอา

ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องการขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอา

ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องการขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอา

พ่นสารเคมีกำจัดยุง บริเวณบ้านฮ่อม ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัคร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


 ข่าวประกวดราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงฝา :: 15 ธันวาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้ :: 17 กันยายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระ :: 16 กันยายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกร :: 2 กันยายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถน :: 1 กันยายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถน :: 26 สิงหาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถน :: 11 สิงหาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถน :: 6 สิงหาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถน :: 23 กรกฏาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างฝา :: 10 กรกฏาคม 2563


 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หรือการแพทย์ (จำนวน ๓ รายการ) สำนักปลัด เทศบาลตำบลน :: 2021-01-25 12:04:41
ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๓ ชุด (สำนักปลั :: 2021-01-25 12:04:40
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้ :: 2021-01-25 12:04:40
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (จำนวน ๑ รายการ) งานสาธารณสุข สำนักปลัด :: 2021-01-25 12:04:40
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานภายในโรงเรียนเทศบ :: 2021-01-25 12:04:40
ซื้อเครื่องดนตรีชนิดเป่า เมโลเดียน โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทัก :: 2021-01-20 23:41:10
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานภายในโรงเรียนเทศบ :: 2021-01-20 17:01:03
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หรือการแพทย์ (จำนวน ๓ รายการ) สำนักปลัด เทศบาลตำบลน :: 2021-01-20 17:01:03
ซื้อเครื่องดนตรีชนิดเป่า เมโลเดียน โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทัก :: 2021-01-20 17:01:03
ซื้อเครื่องดนตรีชนิดเป่า เมโลเดียน โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทัก :: 2021-01-20 17:01:03


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com