เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


โครงสร้างองค์กร > กองช่าง

นายนิวัติ สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
  
  

นางไอลดา สีดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  
นายวุฒิชัย ดวงสาร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
  
ว่าที่ร้อยตรีโสภณ กิจพายัพ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  
  

ตำแหน่งว่างนายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
  
ตำแหน่งว่างนายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน
  
  

นายอภิชาติ เครือนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  
นางสาวศิรินภา ทรงสิริ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  
นายสมบัติ ตากาบุตร
พนักงานสูบน้ำ
  
นายโกศล ใจมูล
พนักงานสูบน้ำ
  
  
หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com