เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


โครงสร้างองค์กร > สมาชิกสภาเทศบาล

นายเสมา เครือคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว
  
  

นายสุพรรณ วงศ์กันทะ
รองประธานสภาเทศบาล
  
  

นายเสมา เครือคำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  
นายพนม หม่องเปี้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  
นายไพฑูรย์ ดิเรกสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  
  

นายบรรเจษฐ์ ดวงติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  
นายบุญเทียม ฟูสายมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  
  

นายสุพรรณ วงศ์กันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  
นายสมศักดิ์ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  
นายอนันต์ โสภาแปง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  
  

จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  
นายบัณฑิต สุขะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  
นายอักษร วงศ์ชุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
  
  
หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com