เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
  ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ผู้มีรายชื่อฯ ข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว


  วันที่ประกาศ :  11 กันยายน 2563    โดย : ทต.นาครัว

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com