เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ข่าวประกวดราคา > ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายบ้านนาคตแพะ-บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่๕ ตำบลนาครัว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๖๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๒.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  วันที่ประกาศ :  2 กันยายน 2563    โดย : เจ้าพนักงานพัสดุ

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com