เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ข่าวประกวดราคา > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล. (ถนนหลังโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล. (ถนนหลังโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ) บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1


  วันที่ประกาศ :  11 สิงหาคม 2563    โดย : เจ้าพนักงานพัสดุ

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com