เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ข่าวประกวดราคา > ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างวัดบ้านฮ่อม) หมู่ที่ 9
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้างวัดบ้านฮ่อม) บ้านฮ่อม หมู่ที่ 9 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


  วันที่ประกาศ :  6 สิงหาคม 2563    โดย : เจ้าพนักงานพัสดุ

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com