เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ภาพกิจกรรม > อบรมโครงการป้องกันและแก้ไปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว
  อบรมโครงการป้องกันและแก้ไปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว

  แกลลอรี่

  วันที่ประกาศ :  30 กรกฏาคม 2563    โดย : ทต.นาครัว

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com