เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันอัคคีภัย
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลนาครัว เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ โรงเรียนบ้านหลุก โรงเรียนบ้านหลวง และโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว

  แกลลอรี่

  วันที่ประกาศ :  17 กรกฏาคม 2563    โดย : ทต.นาครัว

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com