เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ภาพกิจกรรม > การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

  การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 เทศบาลตำบลนาครัว วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว

  แกลลอรี่

  วันที่ประกาศ :  14 มกราคม 2563    โดย : งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com