เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ภาพกิจกรรม > การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563

  เทศบาลตำบลนาครัว ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับที่เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 เทศบาลตำบลนาครัว ขอขอบคุณท่านกำนันฯ ท่านผู้ใหญ่ สมาชิกสภา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและสัดส่วนประชาคมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 9 ก.ค.2563 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว

  แกลลอรี่

  วันที่ประกาศ :  9 กรกฏาคม 2563    โดย : งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com