เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


แหล่งท่องเที่ยว > วัดบ้านหลุก

  วัดบ้านหลุก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2300 สร้างโดยสมเด็จพระวังช้างในที่ดินของนางจำปา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง ภายในวัดมีการปฏิมากรรมลวดลายของวัดในแบบโบราณ ภายในอุโบสถมีธรรมสน์เก่าแก่ สร้างพร้อมกับวัด ซึ่งมีความวิจิตรงดงามและมีการแกะสลักลายไทยประดับไว้อย่างสวยงาม

  แกลลอรี่

  วันที่ประกาศ :  5 กรกฏาคม 2560    โดย : ทต.นาครัว





หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com