เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
ลำดับ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่
1    เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัวจำนวน ๑ เครื่อง (ระยะเวลา ๘ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-26 12:09:31
2    ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หรือการแพทย์ (จำนวน ๓ รายการ) สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-26 12:09:31
3    ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-26 12:09:30
4    ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๓ ชุด (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-26 12:09:30
5    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-26 12:09:30
6    ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (จำนวน ๑ รายการ) งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-26 12:09:30
7    ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเจาะคอนกรีต) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-26 12:09:29
8    ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หรือการแพทย์ (จำนวน ๓ รายการ) สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-25 12:04:41
9    ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๓ ชุด (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-25 12:04:40
10    ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-25 12:04:40
11    ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (จำนวน ๑ รายการ) งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-25 12:04:40
12    เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัวจำนวน ๑ เครื่อง (ระยะเวลา ๘ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-25 12:04:40
13    ซื้อเครื่องดนตรีชนิดเป่า เมโลเดียน โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-20 23:41:10
14    เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัวจำนวน ๑ เครื่อง (ระยะเวลา ๘ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-20 17:01:03
15    ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หรือการแพทย์ (จำนวน ๓ รายการ) สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-01-20 17:01:03
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 981 ราย แบ่งเป็น 66 หน้า

หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com