เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 11 กันยายน 2563
2    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องการขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอา 1 กันยายน 2563
3    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตา 1 กันยายน 2563
4    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องการขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอา 26 สิงหาคม 2563
5    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องการขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอา 21 สิงหาคม 2563
6    พ่นสารเคมีกำจัดยุง บริเวณบ้านฮ่อม ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 19 สิงหาคม 2563
7    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัคร 18 สิงหาคม 2563
8    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 17 สิงหาคม 2563
9    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 สิงหาคม 2563
10    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว เรื่อง การขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 13 สิงหาคม 2563
11    ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ และบทเพลง ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal 13 สิงหาคม 2563
12    ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 7 สิงหาคม 2563
13    แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดีสมส่วนแข็งแรงและฉลาด 4 สิงหาคม 2563
14    ประกาศเทศบาลตำบลนาครัว รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา(ครูภาษาไทย) 14 กรกฏาคม 2563
15    ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 23 มิถุนายน 2563
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 76 ราย แบ่งเป็น 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 Next
1 2 3 4 5 6 Next


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com