เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


กิจการสภาฯ

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัธ สมัยที่4 ปี 2562 27 ธันวาคม 2562
2    หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ปี2562 23 ธันวาคม 2562
3    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัธ สมัยที่2 ปี 2562 6 พฤศจิกายน 2562
4    หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี2562 30 ตุลาคม 2562
5    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัธ สมัยที่1 ครั้งที่2 ปี 2562 30 กันยายน 2562
6    หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ปี2562 27 กันยายน 2562
7    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัธ สมัยที่1 ปี 2562 26 กันยายน 2562
8    หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ปี2562 17 กันยายน 2562
9    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัธ สมัยที่3 ปี 2562 17 สิงหาคม 2562
10    หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี2562 8 สิงหาคม 2562
11    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัธ สมัยที่2 ปี 2562 28 มิถุนายน 2562
12    หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี2562 24 มิถุนายน 2562
13    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัธ สมัยแรก ปี 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
14    หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 14 ราย แบ่งเป็น 1 หน้า


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com