เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


ประกาศงานการเงินและบัญชี

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 5 มกราคม 2564
2    รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ธันวาคม 2563
3    รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 15 ธันวาคม 2563
4    รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 3 ธันวาคม 2563
5    รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 5 พฤศจิกายน 2563
6    รายงานงบการเงินประจำปี 2563 29 ตุลาคม 2563
7    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563
8    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 11 กันยายน 2563
9    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 5 สิงหาคม 2563
10    รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 9 กรกฏาคม 2563
11    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 3) 9 กรกฏาคม 2563
12    แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 มิถุนายน 2563
13    รายงานผลการกำกับติดตามการใช้าจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) 8 เมษายน 2563
14    รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3 เมษายน 2563
15    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3 เมษายน 2563
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 45 ราย แบ่งเป็น 3 หน้า
1 2 3 Next
1 2 3 Next


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com