เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 3/2563 9 กันยายน 2563
2    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 2/2563 30 กรกฏาคม 2563
3    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 กรกฏาคม 2563
4    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2563 10 กรกฏาคม 2563
5    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2563 10 กรกฏาคม 2563
6    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2563 18 มิถุนายน 2563
7    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563 18 มิถุนายน 2563
8    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไข ฉบับที่ 1/2563 15 พฤษภาคม 2563
9    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 17 มีนาคม 2563
10    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 22 มกราคม 2563
11    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 16 มกราคม 2563
12    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 16 มกราคม 2563
13    การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 14 มกราคม 2563
14    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ แก้ไข ครั้งที่ 3/2562 28 ตุลาคม 2562
15    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับ แก้ไข ครั้งที่ 2/2562 23 สิงหาคม 2562
จำนวน ผู้ใช้งานระบบ ทั้งหมด 29 ราย แบ่งเป็น 2 หน้า
1 2 Next
1 2 Next


หน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com