เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


เรื่อง หน่วยงาน วันที่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0820.3/ว2866 17/09/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ มท 0808.3/ว2854 17/09/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซ้อมการมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 มท 0820.02/ว2839 16/09/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ มท 0820.3/ว2840 16/09/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 40 ราย มท 0803.3/ว2824 15/09/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง วันที่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doonung ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังออนไลน์เต็มเรื่อง 1595445525
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด 1541991121
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูทั้งหมด
เรื่อง วันที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก 2 สถานี 17 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 2 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. (บริเวณข้างบ้านนายไทย) ม.9 1 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ข้างบ้านนายชน) ม.9 26 สิงหาคม 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล. (ถนนหลังโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ) 11 สิงหาคม 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่อง วันที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีก 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อเสื้อชูชีพสำหรับผู้ใหญ่และเสื้อชูชีพสำหรับเด็ก (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com