เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


เรื่อง หน่วยงาน วันที่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มท 0810.4/ว 3323 27/10/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มท 0816.2/ว3293 26/10/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers มท 0810.2/ว3284 22/10/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช มท 0820.2/ว3300 26/10/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 มท 0808.5/ว6445 26/10/2563
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง วันที่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doonung ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังออนไลน์เต็มเรื่อง 1595445525
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด 1541991121
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูทั้งหมด
เรื่อง วันที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก 2 สถานี 17 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ 16 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 2 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. (บริเวณข้างบ้านนายไทย) ม.9 1 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ข้างบ้านนายชน) ม.9 26 สิงหาคม 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่อง วันที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม(รถบรรทุกน้ำทะเบียน บบ๕๕๐๒ ลำปาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๘ รายการ) สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม(รถบรรทุกน้ำทะเบียน บบ๕๕๐๒ ลำปาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com