เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง


เรื่อง หน่วยงาน วันที่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 มท 0816.5/ว112 20/01/2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) มท 0808.2/808-877 20/01/2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ มท 0816.4/ว145 25/01/2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 มท 0816.3/ว141 25/01/2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มท 0816.3/ว116 20/01/2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่อง วันที่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doonung ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังออนไลน์เต็มเรื่อง 1595445525
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บบอร์ด 1541991121
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูทั้งหมด
เรื่อง วันที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงฝาปิดตะแกรงเหล็กฯ ม.11 บ้านหลุกแพะ 15 ธันวาคม 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก 2 สถานี 17 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ 16 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 2 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. (บริเวณข้างบ้านนายไทย) ม.9 1 กันยายน 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่อง วันที่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หรือการแพทย์ (จำนวน ๓ รายการ) สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๓ ชุด (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพ 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (จำนวน ๑ รายการ) งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครัว โดยวิธีเฉพ 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานภายในโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัวจำนวน ๑ เครื่อง (ระย 0 543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมหน้าแรก | สถานที่ท่องเที่ยว | ข่าว-กิจกรรมเด่น | ข่าวประกวดราคา | ติดต่อเทศบาล |
เทศบาลตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง www.nakrow.go.th โทรศัพท์/โทรสาร: 0-5428-9077, Mobile : 081-9920135
E-mail : nakrow_2555@hotmail.com